ΒΥΤΙΝΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
& Συνεργατών Δικηγορικό Γραφείο
επιστροφή στην αρχική σελίδα
στοιχεία επικοινωνίας site map σχετικά sites email


Η αγορά και γενικότερα η αξιοποίηση και εκμετάλλευση των ακινήτων αποτελεί έναν από τους ταχύτερα αναπτυσόμενους κλάδους στην ελληνική οικονομία. Ενδεικτικά, τα τελευταία πέντε χρόνια η αγορά ακινήτων παρουσιάζει σημαντική αύξηση, ενώ, μόνο τα τελευταία τρία χρόνια οι τιμές των ακινήτων σε ορισμένες περιοχές έχουν αυξηθεί μέχρι και 150%. Η τουριστική ανάπτυξη σε συνδυασμό με την αύξηση της επενδυτικής και οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, τα χαμηλότοκα δάνεια που παρέχουν σήμερα οι Ελληνικές Τράπεζες (από τα χαμηλότερα στην Ευρώπη) σε συνδυασμό με την αυξημένη ζήτηση για την αγορά ακινήτων, καθιστούν την επένδυση αυτή ως την πλέον συμφέρουσα και κερδοφόρα.

Το Δικηγορικό Γραφείο Βυτινίδης - Αντωνιάδου και Συνεργατών, διαθέτει για τον σκοπό αυτό ένα οργανωμένο δίκτυο μεσιτών, συμβολαιογράφων, πολιτικών μηχανικών, εκτιμητών ακινήτων, οικονομολόγων καθώς και εταιρειών ακίνητης περιουσίας που έχουν την δυνατότητα να παράσχουν οποιαδήποτε πληροφορία για οποιοδήποτε ακίνητο σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Στα πλαισία αυτά παρέχουμε πλήρη νομική κάλυψη σε οποιοδήποτε θέμα αφορά την ακίνητη περιουσία, τον έλεγχο τίτλων, την πολεοδομική και φορολογική τακτοποίηση του καθώς και τις δυνατότητες αξιοποίησης με τον προσφορότερο τρόπο.

Τέλος, μέσω του γραφείου μας, παρέχεται η δυνατότητα της υπόδειξης σε ξένους και Ελληνες ενδιαφερόμενους αγοραστές, ακινήτων για αγορά ή εκμετάλλευση, αναλαμβάνοντας παράλληλα όλες τις σχετικές ενέργειες για την αγορά ή αξιοποίηση τους.

οι σελίδες μας
προφίλ του
δικηγορικού γραφείου
προφίλ του δικηγορικού γραφείου
το Ελληνικό
δικαστικό σύστημα
το Ελληνικό δικαστικό σύστημα
το σύνταγμα της
Ελλάδας
το σύνταγμα της Ελλάδας
νομικές πληροφορίες νομικές πληροφορίες
ακίνητα στην Ελλάδα ακίνητα στην Ελλάδα