ΒΥΤΙΝΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
& Συνεργατών Δικηγορικό Γραφείο
επιστροφή στην αρχική σελίδα
στοιχεία επικοινωνίας site map σχετικά sites email


Μέσα από αυτήν την σελίδα θα προσπαθήσουμε να σας παράσχουμε μερικές γενικές νομικές πληροφορίες για ορισμένα θέματα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Το ευρύ φάσμα των δραστηριοτήτων που καλύπτει το γραφείο μας, το πολυάριθμο των κλάδων του δικαίου αλλά και η πολυπλοκότητα και το σύνθετο των υποθέσεων δεν μας επιτρέπει δυστυχώς να επεκταθούμε περισσότερο. Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία θα είμαστε στην διάθεση σας και πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουμε. Μπορείται να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης που υπάρχει στην σελίδα μας αυτή ή μέσω της σελίδας «επικοινωνία».

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΙΔΡΥΣΩ ΜΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Οι εμπορικές εταιρείες στην Ελλάδα διακρίνονται σε ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες εταιρείες, σε εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και σε ανώνυμες εταιρείες.
Για την ίδρυση μίας ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας η διαδικασία είναι απλή. Απαιτούνται τουλάχιστον δύο φυσικά πρόσωπα και η υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού στο οποίο θα πρέπει να αναγράφονται τα ελάχιστα στοιχεία που απαιτεί ο εμπορικός νόμος. Στις ομμόρυθμες ή ετερρόρυθμες εταιρείες δεν υπάρχει περιορισμός ως προς το κεφάλαιο που θα πρέπει να καταβληθεί κατά την ίδρυση τους.
Οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ιδρύονται πάντοτε με συμβολαιογραφικό έγγραφο και το ελάχιστο κεφάλαιο τους θα πρέπει να ανέρχεται μέχρι σήμερα στο ποσό των 17.608,20 ευρώ. Το ποσό αυτό αναπροσαρμόζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με την διαμόρφωση των οικονομικών συνθηκών.
Οι ανώνυμες εταιρείες ιδρύονται πάντα με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η ίδρυση και λειτουργίας τους ελέγχονται από το κράτος για την τήρηση των νομίμων διαδικασιών. Το ελάχιστο κεφάλαιο τους σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 58.695 ευρώ, ενώ, για ορισμένες κατηγορίες ανωνύμων εταιρειών (ασφαλιστικές, τραπεζικές, χρημαστηριακές κ.λ.π.) το ελάχιστο κεφάλαιο διαφοροπείται σε μεγαλύτερα ποσά.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Για την αγορά ενός ακινήτου απαραίτητη είναι η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου και η μεταγραφή του στο οικείο Υποθηκοφυλάκειο. Δεν είναι δυνατή η αγορά ακινήτου με ιδωτικό συμφωνητικό. Πρίν την υπογραφή των σχετικών συμβολαίων θα πρέπει να έχει ερευνηθεί πλήρως και λεπτομερώς από κάθε πλευρά, οι τίτλοι του ακινήτου, η νομική του κατάσταση καθώς και όλα τα πολεοδομικά του χαρακτηριστικά. Η επιλογή ακινήτου εξαρτάται από τις ανάγκες του υποψηφίου αγοραστή, ενώ, η σχέση τιμής και αξίας θα πρέπει πάντα να εξετάζεται. Ο πλήρης και λεπτομερής έλεγχος είναι απαραίτητος ειδικά για τα ακίνητα που πωλούνται ως "ευκαιρίες". Με πολύ προσοχή επίσης θα πρέπει να ελέγχονται και όλα τα πολεοδομκά στοιχεία του ακινήτου (δυνατότητα οικοδόμησης, χρήση γής κ.λ.π.).

ΠΟΙΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Οι αμοιβές και το κόστος των νομικών υπηρεσιών καθορίζονται, ανάλογα από το είδος της νομικής υπηρεσίας. Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, έχουν θεσπισθεί τα κατώτατα όρια των αμοιβών των δικηγόρων. Οι ελάχιστες αυτές αμοιβές διαφοροποιούνται ανάλογα με το είδος και τις ώρες της απασχόλησης, την δυσκολία της κάθε υπόθεσης και το αποτέλεσμα. Πολλές φορές η δικηγορική αμοιβή, σε περίπτωση που η υπόθεση καρποφορήσει είτε δικαστικά είτε εξωδικαστικά καθορίζεται σε ποσοστά επί του τελικού ποσοστού που θα επιδικαστεί ή του ποσού που θα επιτευχθεί ο εξωδικαστικός συμβιβασμός. Στην Ελλάδα εφαρμόζεται επίσης το σύστημα της χρονοχρέωσης των νομικών συμβουλών. Για κάθε ωριαία απασχόληση του δικηγόρου ο πελάτης χρεώνεται με το ποσό των 58,69 ευρώ. Τέλος, οι αμοιβές διαφοροποιούνται ανάλογα με το δικηγορικό γραφείο και την ποιότητα των νομικών υπηρεσιών.

Για κάθε πληροφορία ή απορία σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@lawoffices.gr.

οι σελίδες μας
προφίλ του
δικηγορικού γραφείου
προφίλ του δικηγορικού γραφείου
το Ελληνικό
δικαστικό σύστημα
το Ελληνικό δικαστικό σύστημα
το σύνταγμα της
Ελλάδας
το σύνταγμα της Ελλάδας
νομικές πληροφορίες νομικές πληροφορίες
ακίνητα στην Ελλάδα ακίνητα στην Ελλάδα