ΒΥΤΙΝΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
& Συνεργατών Δικηγορικό Γραφείο
επιστροφή στην αρχική σελίδα
στοιχεία επικοινωνίας site map σχετικά sites email


H οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας των δικαστηρίων στην Ελλάδα ρυθμίζεται στα άρθρα 87-100 του Ελληνικού Συντάγματος. Με το Σύνταγμα κατοχυρώνεται επίσης η ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας καθώς και η δημοσιότητα των συνεδριάσεων. Σύμφωνα με την διάκριση αυτή τα δικαστήρια διακρίνονται σε διοικητικά, πολιτικά και ποινικά και οργανώνονται με ειδικότερους νόμους. Το Σύνταγμα υποχρεώνει τα ελληνικά δικαστήρια να μη εφαρμόζουν νόμο που αντίκεται στις διατάξεις του.

Ειδικότερα, στα διοικητικά δικαστήρια υπάγονται όλες οι διοικητικές διαφορές ουσίας και οι διαφορές του κράτους με τους πολίτες. Στα πολιτικά δικαστήρια υπάγονται όλες οι ιδιωτικές διαφορές καθώς και διαφορές που αναθέτονται στην αρμοδιότητά τους με νόμο (διαζύγια, διατροφές, κληρονομιές κ.λ.π.). Τέλος, στα ποινικά δικαστήρια ανήκει η τιμωρία των εγκλημάτων και η λήψη ολων των μέτρων που προβλέπονται από τους ποινικούς νόμους. Με ειδικότερους νόμους ρυθμίζονται τέλος, όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με την διάρθρωση και σύνθεση των δικαστηρίων, τις διαδικασίες προσφυγής στην δικαστική προστασία και γενικά οτιδήποτε έχει σχέση με την λειτουργία των δικαστηρίων. Το ελληνικό Σύνταγμα τέλος, καταχυρώνει με συγκεκριμένα άρθρα την ανεξάρτητη λειτουργία της δικαιοσύνης και την απρόσκοπτη προσφυγή των πολιτών σε αυτήν.

οι σελίδες μας
προφίλ του
δικηγορικού γραφείου
προφίλ του δικηγορικού γραφείου
το Ελληνικό
δικαστικό σύστημα
το Ελληνικό δικαστικό σύστημα
το σύνταγμα της
Ελλάδας
το σύνταγμα της Ελλάδας
νομικές πληροφορίες νομικές πληροφορίες
ακίνητα στην Ελλάδα ακίνητα στην Ελλάδα